Öğretim Programı Diyagramı

• Program yerel 68 kredi ve 120 AKTS olarak düzenlenmiştir.

• 1’nci yarıyılda bir, 2'nci yarıyılda iki, 3’ncü yarıyılda iki, 4'ncü yarıyılda 2 seçmeli ders vardır.