Öğretim Programı Diyagramı

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı yerel 21 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 2 zorunlu ders, 5 seçmeli ders, Yeterlik Sınavı ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, yüksek lisans derslerinden ve diğer doktora programlarından seçilebilir.