Öğretim Programı Diyagramı

Program 120 AKTS kredisinden oluşur.

Her yarıyılda en çok 10 ders bulunur.

Meslek dersleri uygulama ağırlıklı yapılır.

Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.