Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi

Kariyer Planlama: Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi –MİKAM aracılığıyla Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına katılacakları iş yaşamına ilişkin dinamikleri fark etmelerini sağlamak, kariyer yollarını çizerken gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak, kişisel nitelik ve amaçlarına uygun iş bulmalarını sağlamak amacıyla düzenli faaliyetler yürütmektedir. Bu çalışmalar; fakülteler, üniversitenin ilgili diğer birimleri, ilgili öğrenci kulüpleri, İnsan Kaynakları ve Kariyer Geliştirme alanında çalışan kuruluşlar, diğer üniversitelerin benzer amaçlı birimleri, sektör temsilcisi kuruluşlar ve özel şirketlerle geniş katılımlı iş birlikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Mezunlarla İletişim: Öğrencilerin hem iş yaşamına eksiksiz olarak hazırlanması hem de genel yaşam pratiklerine ilişkin olarak edindikleri birikimi sergileyebilmeleri, onlarla kurulan iletişimin sürekliliğine ve planlı olmasına bağlıdır. “Mezun Kimliği ve Dayanışması” okul yılları sonrasında öğrencilerimize çok farklı olanaklar sunacaktır. Bu anlamda, öğrencilerimizin geleceğini planlamak Üniversitemizin önemli sorumluluk alanlarındandır.
Tüm mezunların iletişim bilgileri Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi-MİKAM bünyesinde bulundurulmakta ve güncellenmektedir. Üniversitenin tüm etkinliklerinden mezunların haberdar edilmesi ve mezunlara özel çalışmaların duyurulması için düzenli çalışmalar yapılmaktadır. Mezunların birbirleriyle haberleşmesinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere her yıl hazırlanan kataloglar mezunlara dağıtılmaktadır.