Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi (MİKAM)

MİKAM Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına katılacakları iş yaşamına ilişkin dinamikleri fark etmelerini sağlamak, kariyer yollarını çizerken gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak, kişisel nitelik ve amaçlarına uygun iş bulmalarını sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Her yıl düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinlikleri ile, üniversitemizin öğrenci yetiştirdiği alanlarda sektörel gelişmelerin ve mesleki yönelimlerin tartışıldığı paneller düzenlenmekte, kişisel gelişim seminerlerinde iş arama süreci ile ilgili öğrencilerin sahip olmaları gereken donanımları artırılmaya çalışılmakta, profesyonel yöneticiler ve meslek temsilcileri ile yapılan buluşmalarda öğrencilere ve mezunlara kariyer yollarını çizmek konusunda yaşanmış tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Sanayi - üniversite iş birliği çerçevesinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin içinde yer aldığı iş yaşamına teması artırma amaçlı projeler yürütülmektedir.

Staj uygulamaları bulunan fakültelerle işbirliği yapılarak staj olanaklarının artırılması yönünde çalışmalara destek verilmektedir.

Mezunların dayanışması ve Üniversitenin mezunlarıyla ilişkilerini sürdürmesi merkezin koordinasyonundadır. Mezunların iletişim bilgilerini güncellemesi için web tabanlı bir sistem kurulmaktadır. Üniversitenin tüm etkinliklerinden mezunların haberdar edilmesi ve mezunlara özel çalışmaların duyurulması için çalışmalar yapılmakta, mezunlar buluşmaları düzenlenmektedir.

İletişim Bilgileri:

Elif SUNGUR, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi Müdürü
Telefon: +90 216 626 1050-2744/2580
e-posta: mikam@maltepe.edu.tr