Mezunların Mesleki Profili

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı mezunları devlet okullarında, özel sektörde veya özel eğitim kurumlarında Okul Öncesi Öğretmeni olarak çalışabilirler.