Mezunların Mesleki Profili

Uzman, müfettiş, akademisyen, araştırmacı, medya yöneticisi, basın ve yayım editörü ve yöneticisi, idari hakim, kaymakam, mali müşavir, danışman, özel sektörde yönetici.