Mezunların Mesleki Profili

Orta öğretim ilköğretim özel ve devlet okullarında müdür, müdür yardımcısı olarak, üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler.