Mezunların Mesleki Profili

Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, okullar, aile sağlığı merkezleri, evde bakım kuruluşları, poliklinikler, Hemşirelik Yüksekokulları/Hemşirelik Bölümleri, Ebelik Yüksekokulları/Ebelik Bölümleri mezunlarımızın çalışabileceği iş alanlarından bazılarıdır.