Mezunların Mesleki Profili

Yazılım mühendisliği mezunları başta yazılım tasarımı, yazılım sınama ve güvenilirliği, yazılım yönetimi ve geliştirmesi, yazılım mimarisi ve çözümlemesi, bilgisayar ağı yazılımı, yazılım destek mühendisliği konularında olmak üzere bilgisayar, enformatik ve iletişim sektörünün işletilmesine yönelik hemen her işlevde öncelikle istihdam edilecek mühendislerdir. Günümüzde giderek artan bir oranda talep edilen yazılım mühendislerini bilgisayar programcısı, teknikeri ve analistinden ayıran en önemli üstünlükleri mühendislik eğitiminin kazandırdığı sistem yaklaşımı ve analitik kalıcı çözüm geliştirme yetenekleridir. Geleceğin mühendisliğinin gelişme motoru olacağı düşünülen mikro ve nano teknolojilerini içeren yeni nesil bilişim sektörünün sistem eğitimi almış yetenekli yazılım mühendislerine olan ihtiyacı hızla artacaktır. Bir diğer avantaj da yazılım mühendislerinin hemen kendi yazılım şirketlerini kurarak serbest çalışma olanaklarıdır.