Mezunların Mesleki Profili

Üniversite, orta öğretim, araştırma, medya, halkla ilişkiler şirketleri, ceza ve tutukevleri, hastane yönetimleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar sosyoloji yüksek lisans programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.