Mezunların Mesleki Profili

Üniversiteler, orta öğretim, araştırma, medya, halkla ilişkiler şirketleri, ceza ve tutukevleri, hastane yönetimleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar sosyoloji doktora programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.