Mezunların Mesleki Profili

Üniversite, orta öğretim, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk kulüpleri, sokak çocukları için merkezler, kreş ve gündüz bakım evleri, aile danışma merkezleri, kadın konukevleri, aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, adliye, emniyet çocuk şube müdürlükleri, hastaneler, sağlık ocakları, huzurevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sendikalar, toplum merkezleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler, vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar sosyal hizmet bölümü mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.