Mezunların Mesleki Profili

Bölümümüzün lisans derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Dışişleri Bakanlığı’nda, uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası özel şirketlerde ve medyanın siyaset ve dış politika birimlerinde çalışma olanağı bulabilmektedirler.