Mezunların Mesleki Profili

Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü yüksek lisans mezunları Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler, İç İşleri Bakanlığı,, Milli İstihbarat Teşkilatı, araştırma merkezleri, yerel yönetimler ile firmalar,basın yayın organları ve sivil toplum örgütleri gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.