Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar, iletişim alanının alt alanlarında (radyo, televizyon, internet, gazetecilik, kamusal iletişim, film ve video, reklamcılık, halkla ilişkiler) istihdam edilebilmektedir.