Mezunların Mesleki Profili

Görsel, işitsel ve yazılı medyanın çeşitli alanlarında öğrenciler iş imkânı bulabilmektedirler.