Mezunların Mesleki Profili

Mimarlık Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, özel ve kamu sektörlerindeki birçok alanda istihdam olanaklarına sahiptirler. Tasarım, inşaat, gayrimenkul ve yatırım piyasası içerisinde çalışabilecek altyapı ve donanıma sahip olması hedeflenen mezunlarımız, mimarlık ve tasarım bürolarında, inşaat firmalarında, şantiyelerde, meslek odalarında, kamu kurum ve kuruluşlarının imar ve iskân bölümlerinde çalışabileceklerdir. Devamlı gelişim halinde olan yapı sektörü, güncel ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli istihdama ihtiyaç duymaktadır. Mezun olacak olan öğrencilerimiz bu aktif piyasa içerisinde kendilerine oldukça önemli ve gerekli pozisyonlarda yer bulabileceklerdir.