Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız sanayi kuruluşlarında, bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, muhasebe ve denetim şirketleri, sigorta şirketleri vb. özel sektör kuruluşlarının yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde görev yapabilirler. Banka müfettişliği ve uzmanlığı, serbest mali müşavirlik, mezunlarımızın çalışabileceği ve yönetici pozisyonlarda görev alabilecekleri diğer alanlardan bazılarıdır.