Mezunların Mesleki Profili

Üniversite, ulusal ve uluslar arası firmalar,bankalar, medya, halkla ilişkiler şirketleri, e DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler İşletme bölümü mezunu öğrencilerin çalışabileceği yerlerden bazılarıdır.