Mezunların Mesleki Profili

İşletme Yönetimi  Doktora Programı Mezunlarımız kamu veya özel sektörde, kar amacı gütmeyen kurumlarda, üniversitelerde veya gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlarda uzman ve araştırmacı olarak görev yapabilirler.