Mezunların Mesleki Profili

Doktora programı akademik çalışmanın en son basamağı olup, daha çok geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek yoluyla düşünsel dünyaya katkıda bulunmaktadır.