Mezunların Mesleki Profili

Orta öğretim ilköğretim özel ve devlet okullarında müdür, müdür yardımcısı olarak, üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler. Sahip oldukları IB İleri Liderlik Araştırmaları Sertifikası sayesinde dünyanın her yerindeki IB okullarında da çalışmaya yetkindirler.