Mezunların Mesleki Profili

Program mezunları; kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda bankacılık ve sigortacılık sektörü, finansal piyasalarda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin finans ve muhasebe bölümlerinde çalışma olanağı bulabilmektedirler.