Mezunların Mesleki Profili

Adalet bölümü mezunları, adli ve idari yargı teşkilatında hakim ve savcılara yardımcı elemanlar olarak, yazı işleri müdürlüğü ve yardımcılığı, mübaşirlik gibi görevlerde bulunabilirler. Ceza infaz kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca, serbest avukatlık bürolarında, avukat yardımcısı olarak da istihdam edilebilirler.