Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.