Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar