Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.