Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Radyo Televizyon Sinema Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.