Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.