Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Üniversitemize 2009 ve öncesinde kayıt olan öğrencilere ve 2009 ve sonrasında kayıt olan öğrencilere uygulanan iki tür yönetmelik bulunmaktadır (Yönetmelik 1-Y1; Yönetmelik 2-Y2). 

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 2009 ve öncesi girişli öğrenciler her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  2009 ve sonrası girişli öğrenciler ise 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar. 2009 ve sonrası girişli öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.