Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yeni kurulan bu merkezin amacı, kanser ve kök hücre ile ilgili temel ve uygulamalı alanlarda çalışan bilim insanlarına, öğrencilere, Tıp doktorlarına hizmet etmek; halkımızın bu konularda eğitimine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası çalışmalar üreterek pratikte uygulanabilecek bilimsel veriler elde etmektir. Kanser ve kök hücre biyolojisi, genetik mühendisliği, biyo-teknoloji ve biyo-informatik alanlarında süreç, teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılandığı bir araştırma merkezi olmaktır.

Merkezin temel görevleri şunlardır:

  1. Kanser ve kök hücre ile ilgili temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak,
  2. Dünya standartlarında ulusal ve uluslararası projeler çerçevesinde bilimsel veri üretmek,
  3. Ulusal ve uluslararası düzeylerde tıp doktorlarına, bilim insanlarına, doktora-yüksek lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik eğitim-öğretim programları düzenlemek, tez çalışmalarına destek olmak,
  4. Merkezde; yurt içi ve yurt dışı araştırmalar için gelen istekler doğrultusunda teknik ve bilimsel olanaklar sunmak,
  5. Yurtiçi ve yurtdışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla bilimsel ve teknolojik gelişime katkıda bulunmak,
  6. Araştırmalar için hücre ve hücre ürünleri desteği sağlamak,
  7. Bilimsel danışmanlık hizmetleri vermek,
  8. Halkın bu konularda eğitimine katkıda bulunmak.