İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM)

Merkezin Faaliyet Alanları aşağıda yer almaktadır:

  • İnsanın ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sosyal bilimler alanlarındaki her tür bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm katmanlarına iletilmesi için Üniversitenin ilgili bütün birimlerini harekete geçirmek,
  • Doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve eğitim-öğretim aşamasındaki öğrencilerin insan ve toplumbilimleri konusunda yetişmesi / yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak,
  • Sosyal bilimler alanında eğitim kalitesinin artırılması için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak,
  • Araştırma alanlarında ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmaktır.