İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin Faaliyet Alanı:
 
İnsan hakları kavramlarında görülen belirsizliklerin giderilmesi ve içeriklerinin bilimsel olarak temellendirilebilmesi için araştırmalar yapmak; bu araştırma sonuçlarının uygulanma koşullarını hazırlamak ve insan haklarının örgün ve yaygın eğitimini-öğretimini geliştirerek yaygınlaştırmak; bunlara ilaveten ulusal ve uluslar arası toplantılar düzenlemek, kamu kurum ve kuruluşlarında “insan hakları” eğitimi yapmak, ulusal ve uluslar arası insan hakları kurullarına destek vermektir.