Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (MUGİM)

Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (MUGİM)

Merkezin amaçları şunlardır:

  • Üniversite'de girişim kültürünü yaratacak, üyelerindeki girişimcilik ruhunu canlandıracak konferanslar, geziler ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
  • Girişimcilere özellikle fikirlerinin ortaya çıkış aşamalarında “akıl hocalığı” yapmak, tavsiyelerde bulunmak ve destek olmak.
  • Girişimcilik, yenilikçilik, iş planı hazırlama ve benzeri konularında dersler ve eğitimler vermek.
  • Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarıyla anlaşmalar yapmak, ortaklıklar ve ittifaklar kurmak.
  • Başarılı iş fikirlerini teşvik etmek, ödüllendirmek ve bunların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yarışmalar düzenlemek ve düzenlenen yarışmalara katılımı sağlamak.
  • Tüm öğrenci kulüplerinin ve özellikle Girişimcilik Kulübü’nün faaliyetlerini ve girişimci projelerini desteklemek.
  • Girişimcilik kültürünün kalıcı hale gelebilmesi için bir kütüphane oluşturmak.