Genel Giriş Koşulları

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler. Bunun dışında, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin tüm programlarında ve İletişim Fakültesi’nin Görsel İletişim Tasarımı programında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ön kayıt yaptırarak Üniversitemiz tarafından hazırlanan özel yetenek sınavına girmek zorundadırlar. Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Lisansüstü öğrenciler için, YÖK tarafından belirlenen koşullar geçerlidir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

Türkiye’de, yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretim programlarına kayıt kabul koşulları, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmak şartıyla, üniversiteler tarafından belirlenebilmektedir. Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği programlara, lise son sınıfta okuyan ya da mezun olmuş adaylar ile ek listede belirtilen sınavların birinden yeterli puanı sağlayan adaylar başvurabilir (http://ogisnew.maltepe.edu.tr/yabanci-uyruklu-ogrenciler).

Ancak aşağıdaki durumlarda olan adayların başvuruları kabul edilmez.

  1. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda okurken disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alan yabancı uyruklu adaylar,
  2. T.C uyruklu olanlar, KKTC uyruklu olanlar, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyruklular,
  3. 2011 yılından itibaren Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
  4. T.C uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanlar.

MÜ’nde yabancı uyruklu öğrencilerin lisans programlarına kabulü, SAT, ACT gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardan aldıkları puana ya da ortaöğretim başarı notlarına göre yapılmaktadır. Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur.

Yabancı uyruklu adayların, MÜ lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilmeleri için aşağıdaki listede belirtilen sınav puanlarından ya da diploma notlarından birini almaları gerekmektedir

Aşağıdaki listede belirtilen sınavlara girememiş veya belgesini alamamış yabancı uyruklu öğrencilerin lise mezuniyet derecesinin 100 üzerinden en az 60 veya bu orana eşdeğer puan olması gerekmektedir. Başvuru prosedürünün tamamlanmasının ardından, adayların başvuruları yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılan kontenjan çerçevesinde değerlendirilir ve kesin kayıt prosedürü tamamlanır.

Lisansüstü programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, bölümlere özgü kayıt kabul koşullarını yerine getirmek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu adayların, MÜ lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilmeleri için gereken sınav puanları ya da diploma notları:

Ülke

İsim

Alt Sınırlar

A.B.D.

ACT (American College Testing)

Math, Science Reasoning ve Composite için en az 21 puan

A.B.D.

SAT (Scholastic Aptitude Test – Reasoning): Math ve Critical Reading Testleri

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı

Afganistan

Afghanistan Baccalaurean

Lise Diplomasında %50 Başarı

Almanya

ABİTUR Sınavı (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife)

En fazla 4

Almanya

Zeugnis der Reife

En fazla 3,5

Arjantin

Titulo de Bachiller

Lise Diplomasında %50 Başarı

Arnavutluk

Matura Shtetërore

Diplomaya sahip olmak

Avusturalya

New South Wales: Higher School Certificate/ HSC and Record of Achievement

C

Avusturalya

Northern Territory Certificate of Education/ NTCE and Record of Achievement

C

Avusturalya

Queensland: Senior Certificate

C

Avusturalya

South Australian Certificate of Education/SACE and Record of Achievement

C

Avusturalya

Victorian Certificate of Education/VCE and Statement of Results

C

Avusturalya

Western Australia Certificate of Education (WACE)

C

Avusturalya

Australian Capital Territory/ACT Year 12 Certificate

C

Avusturya

Matura Reifeprüfung 

En fazla 3,5

Azerbaycan

Azerbaijan National Test (TQDK)

Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavın her birinden 100 üzerinden en az 26 puan ve group I konularından 200/ 700, group II-IV konularından 250/700

Azerbaycan

Azerbaijan Certificate of Complete Secondary Education

5 üzerinden 3

Bangladeş

Higher Secondary School Certificate

60/100

Belçika

Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts

%50 veya 10/20

Belçika

Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur

%50 veya 10/20

Belçika

Diploma van secundair onderwijs

%50 veya 10/20

Beyaz Rusya

Belorussian Central Testing Results

Central Testing konularından 100 üzerinden en az  30 olmak üzere, toplam 600 üzerinden en az 300 puan

Beyaz Rusya

Belorussian Atestat

3/5 veya 6/10

Beyaz Rusya

Belorussian Diplom O Srednom Obrazavanitestatat

3/5 veya 6/10

Beyaz Rusya

Atestat ab agul'naj sjarednjaj adukcii

3/5 veya 6/10

Beyaz Rusya

Attestat o (Obschem) Srednem Obrazovanii

3/5 veya 6/10

Bolivya

Titulo de Bachiller en Humanidades

7 üzerinden 4

Bolivya

Diploma Grado

7 üzerinden 4

Bosna Hersek

Diploma o polozenom ispitu

5 üzerinden 3

Bosna Hersek

Diploma o polozenom zavrsnom ispitu

5 üzerinden 3

Bosna Hersek

Diploma o zavrsenoj gimnaziji (1998-)

5 üzerinden 3

Bosna Hersek

Diploma o zavrsenoj srednjoj skoli (1992-)

5 üzerinden 3

Bosna Hersek

Svjedocanstvo svjedozba o zavrsenom obrazovanju

5 üzerinden 3

Bosna Hersek

Svjedozba o maturi

5 üzerinden 3

Brezilya

Certificado de Ensino Médio

10 üzerinden 5

Bulgaristan

Dârzhaven Zrelosten Izpit -Bulgarian Matura

Başvurulan programla ilgili olmak üzere 100 üzerinden en az 41veya 6 üzerinden 4

Cezayir

Baccalauréat

14/20

Cezayir

Diplôme de Bachelier de l'enseignement secondaire général

14/20

Çek Cumhuriyeti

Maturita from gymnazium

En fazla 5 üzerinden 3,5

Çek Cumhuriyeti

Maturitní zkouška

En fazla 5 üzerinden 3,5

Çek Cumhuriyeti

Vysvedceni o maturitní zkousce

En fazla 5 üzerinden 3,5

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 450

Danimarka

Bevis for Hojere Forberedeiseseksamen

13 üzerinden 7

Danimarka

Bevis for Studentereksamen (certificate of student examination)

13 üzerinden 7

Danimarka

HF Higner preperatory examination

13 üzerinden 7

Dominik Cumhuriyeti

Certificación (Pruebas Nacionales de Conclusion de la Educación Media)

50/100

Dominik Cumhuriyeti

Certificado Oficial de Suficiencia en los Estudios Secondarios

50/100

Dominik Cumhuriyeti

Diploma de Conclusión de la Educación Media

50/100

Dominik Cumhuriyeti

Diploma Título de Bachiller General

50/100

Ekvator

Bachillerato Título de Bachiller en Arte Ciencias

5/10 veya 12/20

Ekvator

Bachillerato Título de Bachiller Unico Integral

5/10 veya 12/20

Endonezya

IJAZAH Sekolah Menengah Atas Madrasah

Cukup ortalama 6/10

Ermenistan

Hasunutian vkaiakan (attestat)

5 üzerinden 3

Estonya

Gümnaasiumi Lõputunnistus

5 üzerinden 3

Estonya

Riigieksamenitunnistus

5 üzerinden 3

Etiyopya

Ethiopian Higher Education Entrance Examination

60/100

Fas

Baccalauréat

20 üzerinden 11

Fas

Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire

20 üzerinden 11

Filipinler

High School Diploma (kurso sa sekundarya)

55/100

Filistin

Ürdün ve Filistin Tawjihi 

Lise Diplomasında %50 Başarı

Finlandiya

Studentexamensbetyg

Lise Diplomasında %50 Başarı

Finlandiya

Ylioppilastutkintotodistus

Lise Diplomasında %50 Başarı

Fransa

Fransız Bakaloryası

20 üzerinden en az 10 diploma notu

Gambiya

General Certificate of Education

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesinde puan

Gambiya

West African Senior School Certificate Examination (WASSCE)

Biri İngilizce olmak üzere, en az 5 konuda c6 veya daha iyi not

Guatemala

Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras

60/100

Güney Afrika

National Senior Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

Güney Afrika

Senior Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

Gürcistan

Sashualo Skolis Atestati

5 üzerinden 3

Gürcistan

Attestat o Srednem Obrazovanii

5 üzerinden 3

Hırvatistan

Maturalna svjedodzba

5 üzerinden 3

Hırvatistan

Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju

5 üzerinden 3

Hırvatistan

Svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi 

5 üzerinden 3

Hindistan

All India Senior School Certificate (AISSC)

Lise Diplomasında %60 Başarı

Hindistan

Indian School Certificate (ISC) 

Lise Diplomasında %60 Başarı

Hollanda

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

Diploma sahibi olmak

Honduras

Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras

%50 başarı puanına sahip olmak

Hong Kong

Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) 

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan

Hong Kong

Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Supplementary Certificate (HKASC) 

Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan

Irak

Al-Edadiyah

50/100

Irak

Al-Idadiyah

50/100

İngiltere

General Certificate of Education GCE

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 konuda A seviyesinde puan

İran

İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi 

Diploma ve sınav notu 20 üzerinden en az 12

İrlanda

Leaving Certificate (Established)

En az 2’si Higher Level konularından olmak üzere en az 6 konuda (Higher Level konuları için en az C3 notu, diğer konular için en az D3 notu)

İskoçya

Scottish Certificate of Secondary Education

Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C notu; en az 2 Scottish Higher Level konusundan A veya B notu (zorunlu)

İskoçya

Scottish Qualifications Certificate

Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az C notu; en az 2 Scottish Higher Level konusundan A veya B notu (zorunlu)

İspanya

Bachillerato (Baccalaureate)

6,0/10

İspanya

Título de Bachiller

6,0/10

İsrail

Te'udat Bagrut

10 üzerinden 6 veya 100 üzerinden 60

İsveç

Avgångsbetyg from Gymnasieskolan

4 üzerinden 2

İsveç

Slutbetyg from Gymnasieskolan

4 üzerinden 2

İsviçre

Attestato di Maturitá

Lise Diplomasında %50 Başarı

İsviçre

Certificat de Maturité

Lise Diplomasında %50 Başarı

İsviçre

Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis

Lise Diplomasında %50 Başarı

İsviçre

Kantonale Maturitätszeugnisse

Lise Diplomasında %50 Başarı

İsviçre

Maturitätszeugnis

Lise Diplomasında %50 Başarı

İtalya

Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superior

Lise Diplomasında %50 Başarı

İtalya

Diploma di Maturitá

Lise Diplomasında %50 Başarı

İzlanda

Stúdentspróf

10 üzerinden 5

Japonya

Kotogakko Sotsugyo Shomeisho

5 üzerinden 3

Kamerun

Ameroon GCE Ordinary Level Examinations

En az 4 konuda 2/4

Kamerun

Cameroon GCE Advanced Level Examinations

En az 4 konuda 2/4

Kamerun

Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire

20 üzerinden 11

Kamerun

Diplôme de Bachelier de l'Enseignement du Second Degré

20 üzerinden 11

Kanada

Provincial High School Graduation Diplomas

Diploma notu en az %60

Karadağ

Diploma o Završenoj Srednjoj Školi

Lise Diplomasında %50 Başarı

Karadağ

Svjedocanstvo o Zavrsenoj Srednjem Vaspranju

Lise Diplomasında %50 Başarı

Kazakistan

Orta bilim turaly attestat

5 üzerinden 3

Kazakistan

Attestat o (obschem) Srednem Obrazovanii

5 üzerinden 3

Kazakistan

Kazakhstan National University Test 

100 üzerinden en az 70

Kenya

Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE)

Genel ortalama en az C+

Kırgızistan

Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii

12 üzerinden 7

Kırgızistan

Kyrgyzstan National Scholarship Test

Math, critical thinking, reading and understanding, and grammar analyzing konularından oluşan main testing sonucu 245 üzerinden en az 114

Kolombiya

Diploma de Bachiller

Lise Diplomasında %50 Başarı

Kolombiya

Bachillerato

10 üzerinden 5

Kore

Graduation Certificate

4 üzerinden 2

Kore

Ilbankye Kodung Hakkyo (Academic High School Diploma

4 üzerinden 2

Kosova

Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te larte – gjimnazin

Tam puanın %40'ı ve üzeri

Kosova

Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te pergjithshme – gjimnazin

Tam puanın %40'ı ve üzeri

Kuveyt

Shahadat-al-thanawia-al-a'ama

100 üzerinden 60

Küba

Título de Bachiller Certificado de Fin de Estudios Secundarias

Lise Diplomasında %50 Başarı

Küba

Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras

Lise Diplomasında %50 Başarı

Letonya

Atestäts par visparejo vidëjo izglïtïbu

10 üzerinden 6

Litvanya

Brandos Atestatas (Maturita-certificate)

10 üzerinden 6

Libya

General Secondary Education Certificate

60/100

Lübnan

Lübnan Bakaloryası (Baccalauréat Libanais Général) 

Scientific Stream dalından tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az %50

Lüksemburg

Lüksemburg Diplôme

Diploma sahibi olmak

Lüksemburg

Certificat de Fin d'Etudes Secondaires

Diploma sahibi olmak

Macaristan

Gimnazium erettsegi bizonyitvany

Diploma sahibi olmak

Makedonya

Svidetelstvo za zavrseno sredno obrazovanie

Tam puanın %50'si

Makedonya

Diploma za polozen zavrsen ispit (gimnazia)

Tam puanın %50'si

Makedonya

Diplome per dhenien e provimit te pjekurise

Tam puanın %50'si

Malezya

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

En fazla C5-6

Malta

Malta Matriculation Certificate

64/100

Meksika

Certificado de Bachillerato General Unico

Lise Diplomasında %50 başarı

Mısır

Thanaweya A'ama

50/100

Moğolistan

Moğolistan Ulusal Sınavı (Gerchilgee)

Lise Diplomasında %50 başarı

Moldovya

Atestat de maturitate

Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 6

Moldovya

Atestat de studii medii de cultura generala

Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 6

Moldovya

Diploma de absolvire a invatamintului mediu general

Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 6

Moldovya

Diploma de Bacalaureat

Başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az 6

Nijerya

West African Examinations Council Higher School Certificate (A-level)

Diploma sahibi olmak

Norveç

Vitnemål videregående opplæring

6 üzerinden 3

Özbekistan

Attestat o srednem brazovanii (Özbekistan)

5 üzerinden 3

Özbekistan

O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma (Özbekistan)

5 üzerinden 3

Pakistan

Higher Secondary School Certificate (HSSC)

Başvurulan programla ilgili en az %60

Peru

Certificado de Educación Secundaria Común Completa (quinto)

20 üzerinden 12

Peru

Certificado Oficial de Estudios

20 üzerinden 12

Polonya

Swiadectwo Dojrzalosci

%50 veya 2/6

Polonya

Matura

%50 veya 3/6

Portekiz

Certificado de Fim de Estudos Secondários

14/20

Portekiz

Cursos tecnológicos do ensino secundário

14/20

Portekiz

Diploma de Ensino Secundário from Cursos cientifico-humanisticos

14/20

Portekiz

Diploma de estudos secundários

14/20

Romanya

Romanian Diploma de Bacalaureat (Liceul teoretic)

10 üzerinden en az 5,5

Rusya

Russian National Final School Exam – EGE 

Asgari puan:3 (5 üzerinden) / 6 (10) veya Lise diplomasında %50 başarı

Rusya

Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii

Asgari puan:3 (5 üzerinden) / 6 (10) veya Lise diplomasında %50 başarı

Rusya

Attestat o Srednem Obrazovanii

5 üzerinden 3

Senegal

Senegal Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire (Série L and S)

20 üzerinden 12

Sırbistan

Diploma o polozenom maturskom ispitu

5 üzerinden 3

Sırbistan

Diploma o polozenom zavrsnom ispitu

5 üzerinden 3

Sırbistan

Diploma o stecenom srednem obrazovanju

5 üzerinden 3

Sırbistan

Diploma o Završenoj Srednjoj Školi

5 üzerinden 3

Singapur

Singapore-Cambridge GCE A-level examination 

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 başarı

Slovakya

Maturita from gymnazium

5 üzerinden en fazla 3

Slovakya

Maturitní zkouška

5 üzerinden en fazla 3

Slovakya

Vysvedcenie o Maturitní Zkousce

5 üzerinden en fazla 3

Slovenya

Maturitetno spricevalo (Matura)

Asgari puan:3/5 veya Lise Diplomasında %50 başarı

Slovenya

Poklicna matura + maturitetni tecaj

Asgari puan: 3/5 veya Lise Diplomasında %50 başarı

Sri Lanka

Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level) 

Lise Diplomasında %50 başarı

Sudan

Higher Secondary School Certificate

Lise Diplomasında %50 başarı

Sudan

Sudan School Certificate

Lise Diplomasında %50 başarı

Sudan

The Secondary School Certificate

Lise Diplomasında %50 başarı

Suriye

Suriye Al-Shahada-Al Thanawiyya / Baccalauréat 

Lise Diplomasında %50 başarı

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Tawjihiyya

Lise Diplomasında %50 başarı

Şili

Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

En az 600/850 puan

Şili

Licencia de Education Media

7 üzerinden 5

Şili

Licencia de Ensenanza Media

7 üzerinden 5

Tacikistan

Attestat dar borai malimati miyona

5 üzerinden 3

Tanzanya

National Form VI Examination Certificate

Diplomaya sahip olmak

Tanzanya

Advanced Certificate of Secondary Education (ACSE) (A level) 

Diplomaya sahip olmak

Tayland

Matayom VI (M6)

75/100 veya 3/4

Tayland

Maw 6

75/100 veya 3/4

Tunus

Baccalauréat de l'enseignement secondaire

En az %50 ya da diplomaya sahip olmak

Türkmenistan

Attestat o Srednem Obrazovanii

5 üzerinden 3

Uganda

Uganda Certificate of Education (UCE) 

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 başarı

Uganda

Uganda Advanced Certificate of Education (UACE) 

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 başarı

Ukrayna

Ukrainian External Independent Testing - ZNO

En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç sınavdan 150/200

Ukrayna

Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii

5 üzerinden 3

Ukrayna

Atestat pro povnu zagal'nu srednju osvitu

12 üzerinden 7

Uluslararası

Uluslararası Bakalorya (IB)

Diploma notu en az 24

Uluslararası

Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate)

%60

Uluslararası

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalyalar

Venezuela

Titulo de Bachiller (Venezuela)

Lise Diplomasında %50 başarı

Venezuela

Venezuela Bachillerato

Lise Diplomasında %50 başarı

Vietnam

Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc (certificate from secondary education)

kha ortalaması 6-6,5 / 10

Vietnam

Bang Tu Tai Hai (baccalaureat II)

kha average 6-6,5 / 10

Vietnam

Giay Chung Nhan Pho Thong Trung Hoc (provisional certificate) + admissions exam (Ky Thi Dai Hoc/Ky Thi Tuyen Vao Dai Hoc)

kha average 6-6,5 / 10

Yeni Zelanda

National Certificate Educational Achievement

Lise Diplomasında %50 başarı

Yunanistan

Apolitírio Enaíou Lykeíou

Diplomaya sahip olmak

Zambia

Zambia School Certificate 

Lise Diplomasında %50 başarı

Diğer Ülkeler Kendi ülkesinde yüksek öğretime girme minimum koşullarına sahip olma

 

ULUSLARARASI DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Değişim öğrencilerin kabulü, MÜ ile ortak üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencilerin uygun görülen derslere kayıtlarını yaptırarak bir ya da iki dönem MÜ’de öğrenim görebilir.

DİKEY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

MÜ’ne Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre kesin kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yürütülen; "Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan MÜ’ye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin kayıt kabulleri, üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılmaktadır. Üniversitemizde sadece ön-lisans programları için  Bahar Yarıyılında yatay geçiş yapılabilmektedir. Lisans bölümleri için öğretim yılı başında yatay geçiş yapılabilir. Ara dönem olan bahar yarıyılında geçiş yapılamaz.

ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN

Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında sunulan derslere, başka bir üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, her iki yükseköğretim kurumunun Senato kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, MÜ Akademik Takviminde belirtilen  tarihlerde özel öğrencilik başvurusunda bulunabilirler.

  • Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
  • Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden, derece programına kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumunca uygun görülenler kredi olarak transfer edilebilirler.
  • Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön-lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayarak başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri transfer edilebilir.
  • Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere aldıkları ders ya da derslere ilişkin başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.