Ders/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Ders       Program Yeterlilikleri (Çıktıları)                                                      
Kodu   Adı   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
SPİ 501 Görüntü, Göstergeler ve Sanat 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4
SPİ 559 Araştırma Yöntemleri 5 5 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 5 4
SPİ 569 Yüksek Lisans Semineri 5 5 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 5 4
SPİ 508 Görsel Anlam: Görüntünün (İmgenin) Gösterges 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4
SPİ 599 Yüksek Lisans Tezi 5 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4
SPİ 502 Antropolojik, Etnografik Belgesel  Sinema 5 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 5 4
SPİ 504 Yaratıcı Tepki: Kamusal Müdahale 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4
SPİ 505 Etnik Yapı Anlatısı 5 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4
SPİ 506 Eylem Olarak Dil: 21. Yüzyılda KüreselNitelik ve Estetik 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4
SPİ507 Sosyal Değişim Aracı Olarak Sanat 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4
SPİ 509 Sinemada Anadolu Uygarlıklar 5 4 5 4 3 3 3 5 4 3 3 5 4 4
SPİ 511 Kent-Toplum İlişkileri: İstanbul Gençliğinin Fotografik Profil 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 5 4 5
SPİ 512 Sanat İşletmeciliği 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 5 3 3
SP İ 513 Demokraside Tiyatro 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 3 5 4 4
SP İ 514 Modern Zamanlarda Kültürel Başkaldırı 5 5 5 4 3 3 5 4 3 4 3 5 3 4
SP İ 515 Tiyatro Yönetimi ve İşletmeciliği 5 5 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 4
SPİ 516 Oyunculukta Proje Yönetim 5 5 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4
SPİ 517 Oyunculukta Proje Yönetimi Uygulamaları 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4
SPİ 518 Görüntü Sanatlarında Proje Yönetimi Uygulamaları 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
| Bitmap | Bitmap Hide Bitmap
       
  |   |,Hide
SPİ 569
Yüksek Lisans Semineri 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5