Dersler

BİL 501-Ayrık Yapılar

Cebirsel yapılar, gruplar, sayı sistemleri, asal sayılar, matematiksel tümevarım, permütasyon ve kombinasyonlar, özyinelemeli bağıntılar, graf teorisi ve uygulamaları.