Beyin Özürlüleri İçin Akademik Araştırmalar Birimi

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile yapılan işbirliği sonucunda 30.05.2002 tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak Beyin Özürleri için Akademik Araştırmalar Birimi kurulmuştur.

Birimin Faaliyet Alanı: Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan özürlü, engelli bireylerin sayısını azaltmak üzere anatomik ve fizyolojik temeli konusunda iyi yetişmiş ve gerekli bilgilerle donatılmış, genç akademik kadroların yetişmesine katkıda bulunmak; özürlü grupların, sosyal, ekonomik, tıbbi ve genetik açıdan incelenmesi, alınan sonuçların dünya istatistikleri ile karşılaştırılması, tedavi ve erken müdahale ile normal gelişimini tamamlayabilecek insanların, gecikme yüzünden özürlü kalmasını önleyecek tedbirlerle ilgili çalışmaların planlanmasına katkı sağlamaktır.