Avrasya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Avrasya üzerine farklı alanlardaki çalışmaların geliştirilmesini ve bilgi birikiminin arttırılmasını sağlamak, Avrasya üzerine çalışmalar yapan bilim insanları ile lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bu konuda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak, Üniversitede ve üniversite dışında Avrasya çalışmaları üzerine uzmanlaşmış kişilerle iletişim sağlayarak bu konuda üretilen bilginin yaygınlaştırılmasını ve söz konusu bölgeye yönelik ilginin arttırılmasını sağlamak, Araştırma alanlarında ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezin Faaliyet Alanı: Merkez yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için Avrasya bölgesi üzerine aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında karşılaştırmalı araştırmalar/çalışmalar yapar.

  • Avrasya bölgesindeki ülkelerin birbirleriyle ve diğer bölgelerle uluslararası ilişkileri,
  • Ulusal, bölgesel ve uluslararası ekonomi, ticaret ve pazarlama üzerine çalışmalar,
  • Sosyolojik ve antropolojik çalışmalar,
  • Uluslararası medya ve iletişim çalışmaları,
  • Bölgesel tarih çalışmaları,
  • Dilbilim çalışmaları,
  • Kültür-sanat araştırmaları,
  • Coğrafya ve çevrebilim çalışmaları,
  • Diğer alanlardaki çalışmalar.