Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin Faaliyet Alanı: Atatürk ilke ve devrimleri ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda anayasal düzene bağlı, ulusal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, ulusal kültür ve değerleri koruyucu ve yaygınlaştırıcı; Türklüğü, Türk ulusunu ve vatanını, devletin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, bu alanla ilgili yapılan yayınları ve diğer faaliyetleri izlemektir.