Akademik Yönetim

   

Telefon / e-posta

Rektör 

Prof. Dr. Şahin KARASAR

+ 90 216 626 10 50/ 2001
sahinkarasar@maltepe.edu.tr

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Belma AKŞİT

+ 90 216 626 10 50/ 2006
belmaaksit@maltepe.edu.tr

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Betül Çotuksöken

 + 90 216 626 10 50/ 2006 betulcotuksoken@maltepe.edu.tr

Dekanlar

   

Eğitim Fakültesi
 

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

+90 216 626 10 50/ 2250-2251
ramazankorkmaz@maltepe.edu.tr

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili


Prof. Dr. Gürkan DOĞAN

+ 90 216 626 10 50/ 2200-2201
gurkandogan@maltepe.edu.tr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

+ 90 216 626 10 50/ 2755
selahattinyildiz@maltepe.edu.tr

Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Yusuf AKSAR

+ 90 216 626 10 50/2300-2329
yusufaksar@maltepe.edu.tr

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili


Prof. Dr. Şahin KARASAR

+ 90 216 626 10 50/ 2001
sahinkarasar@maltepe.edu.tr

İletişim Fakültesi


Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR

+ 90 216 626 10 50/ 2700-2003
filizotay@maltepe.edu.tr

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 

Prof. Dr. Kami Ferhan YÜREKLİ

+ 90 216 626 10 50/ 2480
iferhanyurekli@maltepe.edu.tr

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
 

Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ

+ 90 216 626 10 50/ 2403
idrisgumus@maltepe.edu.tr

Tıp Fakültesi Dekan Vekili


Prof. Dr. Selim NALBANT

+ 90 216 399 97 50 / 2141
selim.nalbant@maltepe.edu.tr

Müdürler


 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

+ 90 216 626 10 50/ 2657-2388
ilterbuyukdigan@maltepe.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Prof. Dr. Zeliha ÖZER

+ 90 216 399 97 50 / 2659
zeliha.ozer@maltepe.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü


Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL

+ 90 216 626 10 50/ 2596-2235
ahutuncelt@maltepe.edu.tr

Hemşirelik Yüksekokulu


Prof. Dr. Hacer KARANİSAOĞLU

+ 90 216 399 97 50 / 2151
hacerkaranisaoglu@maltepe.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu


Öğr. Gör. Yıldız CAN

+ 90 216 626 10 50/ 2100-2101
yildizcan@maltepe.edu.tr

Meslek Yüksekokulu


Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN

+ 90 216 626 10 50/ 2280
rizaakgun@maltepe.edu.tr

Eğitimde Kalite Çalışmaları  Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÜNDÜZ

+90 216 626 1050/2669
safakgunduz@maltepe.edu.tr

Erasmus Ofis, Farabi, Mevlana, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EYÜBOĞLU

+90 216 626 1050/2590
ezgieyuboglu@maltepe.edu.tr