Akademik Yönetim

   

Telefon / e-posta

Rektör 

Prof. Dr. Şahin KARASAR

+ 90 216 626 10 50/ 2001
[email protected]

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Belma AKŞİT

+ 90 216 626 10 50/ 2006
belmaaksit@maltepe.edu.tr

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Betül Çotuksöken

 + 90 216 626 10 50/ 2006 betulcotuksoken@maltepe.edu.tr

Dekanlar

   

Eğitim Fakültesi
 

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

+90 216 626 10 50/ 2250-2251
[email protected]

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili


Prof. Dr. Gürkan DOĞAN

+ 90 216 626 10 50/ 2200-2201
gurkandogan@maltepe.edu.tr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

+ 90 216 626 10 50/ 2755
[email protected]

Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Yusuf AKSAR

+ 90 216 626 10 50/2300-2329
[email protected]

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili


Prof. Dr. Şahin KARASAR

+ 90 216 626 10 50/ 2001
[email protected]

İletişim Fakültesi


Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR

+ 90 216 626 10 50/ 2700-2003
[email protected]

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 

Prof. Dr. Kami Ferhan YÜREKLİ

+ 90 216 626 10 50/ 2480
[email protected]

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
 

Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ

+ 90 216 626 10 50/ 2403
[email protected]

Tıp Fakültesi Dekan Vekili


Prof. Dr. Selim NALBANT

+ 90 216 399 97 50 / 2141
[email protected]

Müdürler


 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

+ 90 216 626 10 50/ 2657-2388
[email protected]

Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Prof. Dr. Zeliha ÖZER

+ 90 216 399 97 50 / 2659
[email protected]

Sosyal Bilimler Enstitüsü


Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL

+ 90 216 626 10 50/ 2596-2235
[email protected]

Hemşirelik Yüksekokulu


Prof. Dr. Hacer KARANİSAOĞLU

+ 90 216 399 97 50 / 2151
[email protected]

Yabancı Diller Yüksekokulu


Öğr. Gör. Yıldız CAN

+ 90 216 626 10 50/ 2100-2101
[email protected]

Meslek Yüksekokulu


Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN

+ 90 216 626 10 50/ 2280
[email protected]

Eğitimde Kalite Çalışmaları  Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÜNDÜZ

+90 216 626 1050/2669
[email protected]

Erasmus Ofis, Farabi, Mevlana, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EYÜBOĞLU

+90 216 626 1050/2590
[email protected]