Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin amaçları şunlardır:

  • Uluslararası ticaret ve tahkim hukuku alanında gerekli her türlü bilimsel, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak ve bu surette uluslararası ticaret ve tahkim hukukunun gelişmesi, yerleşmesi, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek,
  • Uluslararası ticaret ve tahkim ile ilgili konularda uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini sağlayarak incelemeler yapmak,
  • Türkiye’de uluslararası ticaret ve tahkim hukukunun geliştirilmesi, bu bilim mensuplarının gerekli bilgi ve becerileri kazanması amacıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak,
  • Uluslararası ticaret ve tahkim hukukunun geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak, bu amaçla araştırmalara girişmek ve araştırmacılara yardımcı olmak.