try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, sürdürülmesi, tedavi ve rehabilite edilmesi uygulamalarını yapar
 2. Hümanistik ve bütüncü hemşirelik yaklaşımı sergiler
 3. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımını kullanır
 4. Etkili iletişim tekniklerini kullanır
 5. Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalır
 6. Takım çalışmasını benimser
 7. Mesleki gelişmeler ve sorunlara duyarlılık gösterir
 8. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir
 9. Birey, aile, toplum ve/veya sağlık personeline öğretim yapar
 10. Bilimsel araştırmalara katılır
 11. Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergiler
 12. Sağlığı etkileyen sosyal, yasal, ekonomik ve ekolojik faktörleri fark ederek, iyileştirilmesi çalışmalarına katılır
 13. Kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini bakım, eğitim ve yönetim rollerini gerçekleştirirken kullanır