try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Öğretim Programı Diyagramı

İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Program, 2’si kredisiz “Mezuniyet Projesi Hazırlığı” dersi ve “Mezuniyet Projesi” dersi olmak üzere 6 zorunlu ders, 6 seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir projeden oluşur.

Öğrenci, seçmeli dersler olarak, ikiyi aşmamak kaydıyla, diğer yüksek lisans programlarından da ders seçebilir.