try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Öğretim Programı Diyagramı

  • Program seçmeli ve zorunlu olmak üzere toplam 42 dersten oluşur.
  • Program 120 AKTS kredisinden oluşur.
  • Her yarıyılda en çok 11 ders bulunur.
  • Meslek dersleri uygulama ağırlıklıdır.
  • En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.