try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Mezunların Mesleki Profili

Sinema Sanatta Yeterlik programı, sinemanın farklı alanlarında uzmanlaşma imkâanı sağlayarak, uygulama ve kuramsal yapısıyla, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini, üst düzey yöneticilerini ve sektörün gereksinim duyduğu uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.