try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Dil Dersleri

MÜ’nde eğitim dili bazı bölüm/programlarda İngilizce, bazı bölüm/programlarda ise Türkçedir. İngilizce bölüm/programlara kayıtlı tüm lisans öğrencileri Üniversite’de verilen dersleri, Türkçe bölüm/programlara kayıtlı öğrenciler ise zorunlu İngilizce derslerini (İngilizce I ve İngilizce II) takip edebilecek İngilizce yeterlilik seviyelerini kanıtlamakla yükümlüdürler.

İngilizce seviyelerini ispatlamak için öğrenciler isterlerse MÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler veya KPDS, ÜDS gibi ulusal veya IELTS, TOEFL  gibi uluslar arası geçerliliği olan  sınavlarda Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olduklarını kanıtlayan belgeleri sunabilirler. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır.

Yatay/dikey geçiş ile gelen öğrencilerden İngilizce Hazırlık sınıfını tamamlamış olanlar veya programdan muaf olmuş öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından değerlendirilmek ve onaylanmak üzere belgelerini MÜ’ne sunarlar.

MÜ İngilizce Yeterlilik düzeyini karşılamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına katılmak zorundadırlar. İngilizce Hazırlık Programı dışında, lisans programlarında okuyan öğrenciler eğitim süreleri boyunca sunulan Seçmeli İngilizce derslerinin yanı sıra 5 farklı yabancı dil dersinden birini (Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Çince) ikinci yabancı dil dersi olarak alabilirler. Bu sayede, hem MÜ öğrencileri hem gelen öğrenciler kişisel gelişimlerini ve yetkinliklerini artıracak uluslararası eğitim fırsatlarına sahip olmaktadırlar.