try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Akademik Programlar

Bu web sayfasındaki Öğretim Programları 2011-2012 akademik yılı baz alınarak hazırlanmıştır. Ancak 2012-2013 akademik yılında değişen/eklenen öğretim programlarına ve yeni açılmış olan derslerin izlencelerine üniversitemizin web sitesinden ulaşılabilmektedir.